Tomatensaus, mozzarella, ham, salami, ei, oregano

Price: €13.50

Ingredients

  • Ei
  • Ham
  • Mozzarella
  • Oregano
  • Salami
  • Tomatensaus