Tomatensaus, mozzarella, courgetti, aubergine, cherry tomaten, paprika’s

Price: €15.50

Ingredients

  • Aubergine
  • Cherry tomaten
  • Courgetti
  • Mozzarella
  • Oregano
  • Paprika
  • Tomatensaus